Regulamin

 REGULAMIN BIEGU NA STOŻEK

I ORGANIZATOR:

1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich
     44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Sybiraków 2, tel. 605 049 056
     e- mail: gorskiebieganie@wp.pl

II CEL: 

1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa

2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu i turystyki górskiej 

III TERMIN I MIEJSCE: 

1. Bieg odbędzie się 18 września 2016 roku
2. Start uczestników biegu oraz marszu rekreacyjnego nordic walking o godz. 12.00 z mostku w Wiśle Łabajowie

IV DYSTANS: 

1. Bieg górski na dystansie 6km, deniwelacja 369m
2. Marsz rekreacyjny nordic walking na dystansie 6km, deniwelacja 369m

V KATEGORIE WIEKOWE: 

1. Bieg na dystansie 6km:
    - Juniorki i Juniorzy rocznik 2000-1997
    - Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
    - Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi

VI PRAWO UCZESTNICTWA: 

1. Udział w biegu na dystansie 6km mają prawo wszyscy chętni rocznik 2000 i starsi  posiadający dobry stan zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zobowiązana jest posiadać zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym do 15 września 2016 roku lub w dniu zawodów. 

VII ZGŁOSZENIA I WPISOWE: 

1. Zawodnik zgłasza się na stronie internetowej do 15 września 2016 roku, po tym terminie     zgłoszenia już tylko w dniu zawodów.
2. Wpisowe w biegu na 6 km wynosi 30 zł należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Biegów Górskich Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 58 8470 0001 2001 0039 9452 0001 do 15 września 2016 roku z dopiskiem "STOŻEK"  podając imię i nazwisko. Opłata startowa w dniu zawodów za bieg główny wynosi 40 zł.
3. Marsz rekreacyjny nordic walking opłata startowa wynosi 20zł
4. W przypadku nie wystartowania zawodnika - wpisowe nie podlega zwrotowi.

VIII BIURO ZAWODÓW: 

1. Biuro zawodów znajduje się w Ośrodku Narciarskim Stożek w Wiśle i będzie czynne w dniu zawodów (18.09.2016) od godz. 9:30-11:30 

IX NAGRODY: 

1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu na 6km za zajęcie I-III miejsca puchary. W poszczególnych kategoriach wiekowych pamiątkowe statuetki. W marszu rekreacyjnym nordic walking pamiątkowe medale.

2. Każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal, posiłek, napój, zjazd kolejką oraz bierze udział w losowaniu nagród.

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu może wystartować 500 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego na konto SBG.
2. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa Pogotowia Ratunkowego i GOPR.
3. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
4. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
5. Organizator nie zapewnia natrysków.
6. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora
9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2
10.Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu trzech dni na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator


Partnerzy

projekt i wykonanie: Tenit Internet

Copyright 2011 by Górskie Bieganie