Regulamin

Regulamin

OGÓLNOPOLSKI BIEG GÓRSKI NA KOZIĄ GÓRĘ
MISTRZOSTWA ŚLĄSKA DZIECI, MŁODZIKÓW i JUNIORÓW

I ORGANIZATOR:

 • Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój
  ul. Sybiraków 2, tel. 605 049 056, e-mail : gorskiebieganie@wp.pl

II CEL:

 • Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Promocja turystyki górskiej.
 • Organizacja Mistrzostw Śląska dzieci, młodzików i juniorów w biegach górskich.
 • Organizacja marszu rekreacyjnego nordic walking.

III TERMIN I MIEJSCE:

 • Bieg odbędzie się w dniu 10 października 2015 roku,
 • Start nastąpi o godz. 11:00 - obok hotelu na Błoniach w Bielsku-Białej.
 • Meta biegu będzie znajdowała się obok schroniska na Koziej Górze.

IV DYSTANS:

 • Długość trasy biegu głównego i marszu rekreacyjnego wynosi 3 km z przewyższeniem +250 m
 • Biegi dla dzieci dziewczęta i chłopcy na dystansie 1 km (rocznik 2002-2004)
 • Biegi dla dzieci dziewczęta i chłopcy na dystansie 500 m (rocznik 2005-2008)
 • Przedszkolacy dziewczęta i chłopcy na dystansie od 50-100m (rocznik 2009-2012)

V KATEGORIE WIEKOWE:

 • Przedszkolacy dziewczęta i chłopcy rocznik 2009-2012 (każdy biega osobno)
 • Dziewczęta i chłopcy rocznik 2005-2008
 • Dziewczęta i chłopcy rocznik 2002-2004
 • Młodziczki i Młodzicy rocznik 2001-2000
 • Juniorki młodsze i Juniorzy młodsi rocznik 1999-1998
 • Juniorki i Juniorzy rocznik 1997-1996
 • Kobiety:  20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze
 • Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi

VI PRAWO UCZESTNICTWA:

 • Do udziału w zawodach mają prawo wszyscy chętni od przedszkolaka 2012 rocznik i starsi legitymujący się dobrym stanem zdrowia, osoby niepełnoletnie powinny posiadać zaświadczenie lekarskie lub zgodę opiekuna prawnego stwierdzającą brak przeciwwskazań do udziału w zawodach. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej lub w dniu zawodów.

VII ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

 • Opłata startowa w biegu głównym lub marszu rekreacyjnym nordic walking wynosi 20zł
 • Opłata startowa w kategoriach młodzieżowych od juniora do kategorii dzieci wynosi 10zł
 • Opłata startowa w biegu przedszkolaka wynosi 5zł
 • Opłaty startowej można dokonać na konto Stowarzyszenia Biegów Górskich ING Bank Śląski 07 1050 1605 1000 0023 2488 6387 z dopiskiem Kozia Góra do 25 września lub w dniu zawodów. (osoby dokonujące wcześniejszej opłaty biorą udział w losowaniu nagród)

VIII BIURO ZAWODÓW:

 • Biuro zawodów znajduje się w Błonolandii obok hotelu na Błoniach ul. Pocztowa i będzie czynne w dniu zawodów tj. 10 października od godz. 8:00 - 10:30

IX NAGRODY:

 • W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie I-III miejsca pamiątkowa statuetka.
 • W Mistrzostwach Śląska dzieci, młodzików, juniorów młodszych i juniorów I - III miejsce medal i dyplom.
 • Dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg na mecie czekają pamiątkowe medale oraz napoje i posiłek.
 • Uczestnicy, którzy opłacą wpisowe do 25 września biorą udział w losowaniu nagród.

X WAŻNE INFORMACJE:

 • Ustala się limit uczestników na 500 osób
 • O kolejności zgłoszeń decyduje dokonanie opłaty startowej.

ZAWODY DOFINANSOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA W BIELSKU-BIAŁEJ

Partnerzy

projekt i wykonanie: Tenit Internet

Copyright 2011 by Górskie Bieganie