Regulamin


  

REGULAMIN 

I.ORGANIZATOR: 

 1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul.Sybiraków 2,  tel. 605 049 056, email: gorskiebieganie@wp.pl  

II.CEL: 

 1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
 2. Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki.
 3. Organizacja Pucharu Polski w biegach górskich.
 4. Organizacja Mistrzostw Śląska dzieci, młodzików i juniorów w biegach górskich.

III.TERMIN I MIEJSCE: 

 1. Bieg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2014roku.
 2. Start nastąpi o godz. 11.00 - obok hotelu na Błoniach.
 3. Meta biegu będzie znajdowała się obok schroniska na Koziej Górze.

IV.DYSTANS: 

 1. Długość trasy biegu wynosi 2,5km z przewyższeniem +250m                                     
 2. Marsz rekreacyjny nordic walking - 2,5km.                                      
 3. Biegi dla dzieci na dystansie 1km (rocznik 2003-2001)

V.KATEGORIE WIEKOWE: 

 1. Dziewczęta i chłopcy rocznik 2003 – 2001
 2. Młodziczki i Młodzicy rocznik  2000 - 1999
 3. Juniorki młodsze i Juniorzy młodsi rocznik 1998 - 1997
 4. Juniorki i Juniorzy rocznik 1996 – 1995
 5. Kobiety: 20-34 lata, 35-49 lat, 50 lat i starsze 
 6. Mężczyźni: 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i starsi

VI.PRAWO UCZESTNICTWA: 

 1. Udział w biegu mają prawo wszyscy chętni od rocznika 2003 i starsi legitymujący się dobrym stanem zdrowia i podpisując w dniu zawodów oświadczenie. Młodzież poniżej 18 roku życia powinna posiadać badania lekarskie lub zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzy zgłoszeniowym na stronie www.gorskiebieganie.pl lub w dniu zawodów.

VII.ZGŁOSZENIA I WPISOWE:  

 1. Dla zawodników zgłaszający się na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl w zakładce Kozia Góra do dnia 30.03.2014r i wpisowe wynosi 30zł natomiast zawodnicy zgłaszający się dniu zawodów płacą 40zł. Wpisowe można wpłacać na konto Stowarzyszenia Biegów Górskich ING Bank Śląski 07 1050 1605 1000 0023 2488 6387 do 1 kwietnia z dopiskiem bieg na Kozią Górę.
 2. Wpisowe w biegu dla dzieci na - 1km wynosi 10zł.
 3. Wpisowe w marszu rekreacyjnym nordic walking - 20zł
 4. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi. 

VIII.BIURO ZAWODÓW: 

 1. Biuro zawodów znajduje się przy hotelu na campingu ONDRASZEK ul. Pocztowa i będzie czynne w dniu zawodów tj.5 kwietnia od godz. 08.30 – 10.30  

IX.NAGRODY: 

 1. W klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I miejsca puchar i nagroda pieniężna, natomiast w poszczególnych kategoriach wiekowych od I – III statuetki. 
 2. W Mistrzostwach Śląska dzieci, młodzików, juniorów młodszych i juniorów od I - III miejsca statuetki, medale i dyplomy.
 3. Dla najlepszych drużyn w Mistrzostwach Śląska za zajęcie miejsca od I - III puchar Prezesa Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki. Punktuje 10 najlepszych zawodników w każdej kategorii wiekowej.
 4. Dla najlepszych mieszkańców Bielska-Białej w kategorii mężczyzn i kobiet pamiątkowe statuetki.
 5. Wśród uczestników marszu nordic walking zostaną rozdane medale.

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 1. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin
 2. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu może wystartować 250 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego na konto SBG.
 3. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa Pogotowia Ratunkowego i GOPR
 4. .Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
 5. Organizator nie zapewnia natrysków.
 6. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora
 9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby i analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobic w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2
 10. Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu trzech dni na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
 11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator 

 

Partnerzy

projekt i wykonanie: Tenit Internet

Copyright 2011 by Górskie Bieganie