Regulamin

REGULAMIN

ŚLĄSKI MOUNT EVEREST

Główną nagrodą do rozlosowania wśród uczestników biegów jest

wyjazd do Nepalu na trekking do bazy pod Everestem w ramach projektu Polskie Himalaje (szczegóły w regulaminie - IX. NAGRODY)

I.ORGANIZATOR:

 1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul.Sybiraków 2,  tel. 605 049 056, email: gorskiebieganie@wp.pl 

II.CEL:

 1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa.
 2. Upowszechnianie biegania w górach jako najprostszej formy ruchu i turystyki.
 3. Organizacja Mistrzostw Polski Górników w biegach górskich.
 4. Organizacja Mistrzostw Polski Państwowej Straży Pożarnej w biegach górskich.
 5. Organizacja Mistrzostw Polski Ochotniczej Straży Pożarnej w biegach górskich.

III.TERMIN I MIEJSCE:

 1. Bieg odbędzie się 17 lipca 2016 roku (niedziela)
 2. Start nastąpi o godz. 11.00 obok gimnazjum w Korbielowie
 3. Meta biegu znajduje się na szczycie Pilska
 4. Start do marszu nordic walking o godz.11.00

IV.DYSTANS:

 1. Długość trasy biegu wynosi 10 km z przewyższeniem +948m, -10m
 2. Marsz rekreacyjny nordic walking na dystansie 10km

V.KATEGORIE WIEKOWE:

 1. Juniorki i Juniorzy rocznik 2000 - 1997
 2. Kobiety:  20-34 lata, 35-39 lat, 40-44 lata, 45-49 lat, 50-54 lata, 55-59 lat, 60 lat i starsze
 3. Mężczyźni: 20-29 lat, 30-34 lata, 35-39 lat, 40-44 lata, 45-49 lat, 50-54 lata, 55-59 lat, 60-64 lata, 65-69 lat, 70-74 lata, 75 lat i starsi
 4. Mistrzostw Polski Państwowej Straży Pożarnej do 29 lat, do 39 lat, 40 lat i starsi
 5. Mistrzostw Polski Ochotniczej Straży Pożarnej do 29 lat, do 39 lat, 40 lat i starsi
 6. Mistrzostw Polski Górników:  do 29 lat, do 39 lat, 40 lat i starsi

VI.PRAWO UCZESTNICTWA:  

 • Do udział w biegu głównego na 10 km mają prawo wszyscy chętni od rocznika 2000 i starsi legitymujący się dobrym stanem zdrowia podpisując oświadczenie w dniu zawodów. Młodzież poniżej 18 roku życia powinna posiadać badania lekarskie lub zgodę opiekuna prawnego. Warunkiem udziału w biegu jest wypełnienie karty uczestnictwa w formularzy zgłoszeniowym na stronie www.gorskiebieganie.pl lub w dniu zawodów.

VII.ZGŁOSZENIA I WPISOWE: 

 1. Zawodnik, który zgłosi się na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl w zakładce Pilsko i opłaci wpisowe do 15 czerwca 2016r. w kwocie 50zł - otrzyma pamiątkową koszulkę (decyduje data wpływu).

 2. Wpisowe dla osób zgłaszających się od 15 do 30 czerwca wynosi 50zł - bez koszulki.
 3. Wpisowe od osób zgłaszających się od 1 lipca i w dniu zawodów wynosi 70zł.
 4. Wpisowe w rekreacyjny marszu nordic walking do 30 czerwca wynosi - 30zł. Po tym terminie i w dniu zawodów opłata startowa wynosi 40zł.
 5. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.

VIII.BIURO ZAWODÓW:

 1. Biuro zawodów będzie otwarte w sobotę 16 lipca od godz. 16.00 - 21.00 oraz  w dniu zawodów 17 lipca w szkole gimnazjalnej (miejsce startu) od godz. 8.00 – 10.30 

IX.NAGRODY:

 1. W klasyfikacja generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie I-III  miejsce puchar i nagroda pieniężna.
 2. W poszczególnych kategoriach wiekowych w biegu na Pilsko za zajęcie I – III  miejsca statuetki.
 3. W Mistrzostwach Polski Strażaków i Górników w klasyfikacji generalnej za zajęcie I - III miejsca puchary, medale i dyplomy.
 4. W Mistrzostwach Polski Strażaków i Górników w kategoriach wiekowych od I – III miejsca medale i dyplomy.
 5. Wszyscy uczestnicy w biegu głównym otrzymują po ukończeniu biegu otrzymują pamiątkowy medal i posiłek oraz biorą udział w konkursie z nagrodami.
 6. Wszyscy uczestnicy biegu na Pilsko, którzy wezmą dodatkowo udział w jednym z biegów Run Mount Everest (Mont Blanc, Rysy, Babia Góra) w dniu 16 lipca - biorą udział w losowaniu głównej nagrody - wyjazdu do Nepalu na trekking do bazy pod Everestem. Szczegóły na www.runmounteverest.pl

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu może wystartować 500 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego na konto SBG.
 3. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa Pogotowia Ratunkowego i GOPR.
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
 5. Organizator nie zapewnia natrysków.
 6. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora
 9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Sybiraków 2
 10. Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu trzech dni na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
 11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator 

UWAGA !!! 

Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski Górników powinni posiadać zaświadczenie o zatrudnieniu w branży górniczej przy weryfikacji w biurze zawodów. 

Partnerzy

projekt i wykonanie: Tenit Internet

Copyright 2011 by Górskie Bieganie