Regulamin

ALTUS CUP

MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW W BIEGU PO SCHODACH

I.ORGANIZATOR:

 1. Organizatorem Biegu jest Stowarzyszenie Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul.Sybiraków 2,  tel. 605 049 056, email: gorskiebieganie@wp.pl

II.CEL:

 1. Promocja aktywności fizycznej wśród społeczeństwa
 2. Upowszechnianie biegania po schodach jako najprostszej formy ruchu
 3. Organizacja Mistrzostw Weteranów Polski w biegu po schodach
 4. Organizacja Mistrzostw Polski Strażaków PSP i OSP w biegu po schodach

III.TERMIN I MIEJSCE:

 1. Bieg odbędzie się w dniu 27 listopada 2016 roku
 2. Start nastąpi o godz. 11.00 obok budynku Altus
 3. Meta biegu znajduje się na 30 piętrze

IV.DYSTANS:

 1. Bieg na 30 piętro

V.KATEGORIE WIEKOWE:

 1. Juniorki i Juniorzy rocznik 2000 – 1997
 2. Kobiety: 20-34 lata, 35-39 lat, 40-44 lata, 45-49 lat, 50-54 lata, 55 lat i starsze
 3. Mężczyźni: 20-29 lat, 30-34 lata, 35-39 lat, 40-49 lat, 50-54 lata, 55-59lat, 60-64 lata, 65-69 lat, 70-74 lata, 75 lat i starsi
 4. Strażacy PSP do 29 lat, 30 lat i starsi + klasyfikacja drużynowa ( czas 3 zawodników)
 5. Strażacy OSP do 29 lat, 30 lat i starsi + klasyfikacja drużynowa (czas 3 zawodników)
 6. Strażacy OSP (kobiety) do 29 lat, 30 lat i starsze + klasyfikacja drużynowa (czas 3 zawodniczek)

VI.PRAWO UCZESTNICTWA:

 1. Do udziału w biegu po schodach mają prawo wszyscy chętni od rocznika 2000 i starsi legitymujący się dobrym stanem zdrowia. Młodzież poniżej 18 roku życia zgodę rodziców lub kierownika ekipy. Warunkiem udziału w biegu jest podpisanie karty uczestnictwa w formularzy zgłoszeniowym w dniu zawodów.

VII.ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

 1. Zawodnik, który zgłosi się do 31 października 2016r. na formularzu znajdującym się na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl w zakładce Altus Cup i opłaci wpisowe otrzyma pamiątkową koszulkę.
 2. Po przekroczeniu limitu zgłoszeń (500 zawodników) zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 3. Wpisowe w wysokości 50zł należy wpłacić online przez datę sport najpóźniej do 31 października 2016 roku. Wpisowe od 1 listopada 2016 roku i w dniu zawodów wynosi 70zł..
 4. Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku zmiany terminu biegu lub rezygnacji zawodnika z uczestnictwa w zawodach minimum 30 dni przed startem.
 5. W przypadku nie wystartowania zawodnika – wpisowe nie podlega zwrotowi.

VIII.BIURO ZAWODÓW:

 1. Biuro zawodów I szatnie znajdują się w Instytutu Fizyki w Katowicach ul. Uniwersytecka (po drugiej stronie ulicy) i będzie czynne w dniu zawodów 27 listopada (niedziela) od godz. 8.00 – 10.00

IX.NAGRODY:

 1. W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn od I - III miejsca puchary i nagrody pieniężne, a w kategoriach wiekowych od I – III miejsca statuetki.
 2. W Mistrzostwach Polski Weteranów (od kategorii 35 i starsi) od I-III miejsca dyplomy i medale Mistrzostw Polski Weteranów.
 3. W Mistrzostwach Polski Strażaków PSP i OSP w klasyfikacji generalnej mężczyzn do I-III miejsca puchary i nagrody pieniężne. W kategoriach wiekowych od I-III miejsca pamiątkowe statuetki i medale Mistrzostw Polski.
 4. Wszyscy uczestnicy po ukończeniu biegu otrzymują pamiątkowe medale, napoje oraz konkurs z nagrodami (nagrodę należy odebrać osobiście)

X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszystkich uczestników zgłoszonych do biegu obowiązuje niniejszy regulamin
 2. Zawody odbędą się bez względu na panujące w tym czasie warunki atmosferyczne, w biegu może wystartować 500 zawodników, a o kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego na konto SBG.
 3. Nad bezpieczeństwem zawodników będzie czuwała obsługa Pogotowia Ratunkowego
 4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy sportowo-rekreacyjnej
 5. Organizator nie zapewnia natrysków.
 6. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć filmowana na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczenie na nośnikach typu CD-rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora
 9. Uczestnik biegu przy odbiorze numerku startowego na formularzu zgłoszeniowym wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie danych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach sportowo-rekreacyjnych, a także na wewnętrzne potrzeby i analityczne zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., Dz. U. nr 33, poz.883. Uczestnikowi przysługuje prawo wycofania tej zgody i może to zrobic w dowolnym momencie kierując korespondencje na adres Stowarzyszenia Biegów Górskich 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Sybiraków 2
 10. Wyniki z zawodów ukażą się w ciągu trzech dni na stronie internetowej www.gorskiebieganie.pl
 11. W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga Organizator

Partnerzy

projekt i wykonanie: Tenit Internet

Copyright 2011 by Górskie Bieganie